Panorama Pyzdr (fot. R. Lipigórski)  
Przejdź na stronę Starostwa Powiatowego
 
Strona powstała w oparciu o Folder Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni, wydany
w 2010 r.

Wydawca:
Starostwo Powiatowe we Wrześni. 62-300 Września, ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 44

Przygotowanie i druk:
Wydawnictwo KROPKA J.W. Śliwczyńscy, 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50

ISBN 978-83-913006-2-6


Na zdjęciu:
Panorama Pyzdr (fot. R. Lipigórski)

Zdjęcia na stronie głównej:
kościół poewangelicki w Miłosławiu - 2 poł. XIX w. (fot. R. Lipigórski)
kościół p.w. św. Andrzeja w Nekli - XIX w. (fot. R. Lipigórski)
kościół farny we Wrześni pw. Wniebowzięcia NMP i Stanisława BM - XV w. (fot. M. Jadryszak)
pałac w Kołaczkowie - 1. poł. XIX w. (fot. M. Jadryszak)
panorama Pyzdr (fot. R. Lipigórski)