W Grzybowie powstaje filia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (fot. muzeum)  

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie (fot. J. Drozda)

Wczesnopiastowskie ślady osadnictwa na ziemiach leżących dziś w granicach powiatu wrzesińskiego sięgają X wieku, kiedy w miejscowości Grzybowo powstawał gród obronny - jeden z największych w ówczesnym państwie Polan.

Powiat wrzesiński istnieje od 1818 roku (z wyjątkiem okresu PRL-u, kiedy powiatów nie było w ogóle). W ciągu tych bez mała dwóch wieków - w czasach zaboru pruskiego, II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - terytorium powiatu wielokrotnie się zmieniało, ale kiedy 1 stycznia 1999 roku został on reaktywowany, kształtem nawiązywał do granic z roku 1975. Siedziba władz powiatu od czasów zaboru pruskiego mieści się w gmachu u zbiegu dzisiejszych ulic 3 Maja i Chopina, który został wybudowany w latach 60. XIX w. na terenach dawnego cmentarza. Podczas niewoli pruskiej i hitlerowskiej okupacji starostami (landratami) byli Niemcy. Polacy piastowali ten urząd dopiero w czasach II Rzeczypospolitej: pierwszym starostą został Franciszek Czapski. Od roku 2002 jest nim Dionizy Jaśniewicz.

Tradycje niepodległościowych zmagań z dawnym zaborcą na ziemi wrzesińskiej symbolizuje słynny strajk dzieci wrzesińskich z 1901 roku - upamiętniony pomnikiem oraz muzeum w centrum Wrześni. Stolica powiatu jest także areną współczesnych politycznych zmagań. Na organizowane tu prawybory parlamentarne, prezydenckie, a także europejskie zjeżdżają przedstawiciele świata polityki z całego kraju. Września skupia wówczas zainteresowanie mediów nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Warto przypomnieć, że w 2006 roku Września obchodziła 750-lecie istnienia, zaś w roku 2009 świętowaliśmy 10-lecie samorządu powiatowego.

Na zdjęciach:
W Grzybowie powstaje filia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (fot. muzeum)
Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie (fot. J. Drozda)