Zalew wrzesiński o zmierzchu (fot. D. Wietecki)  

Liczący ponad sto lat dąb szypułkowy w nekielskim parku (fot. M. Gołembowski)

Ziemia wrzesińska ma cechy typowego dla Wielkopolski krajobrazu nizinnego. Rozległe równiny pokryte są szachownicą pól i łąk poprzecinanych pasami lasów. Przepływająca w południowej części powiatu trzecia co do wielkości rzeka Polski - Warta - jest źródłem specyficznych własności mikroklimatu całego regionu. rzeka i jej dopływy decydują o turystycznej atrakcyjności okolic. Bezcenny skarb naszych terenów - dobrze zachowane środowisko przyrodnicze z bogatym światem roślinnym i zwierzęcym - znajduje się pod szczególną opieką. Prawna ochrona obejmuje znaczną powierzchnię powiatu. Istniejące od wielu lat Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy w dużej mierze znajdują się na obszarach objętych europejską siecią ekologiczną - NATURA 2000. Na chętnych czekają rezerwaty przyrody Dwunastak i Czeszewski Las. Dopełnieniem nieprzeciętnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych południowej części powiatu wrzesińskiego są zachowane do dziś dawne parki dworskie, liczne turystyczne szlaki piesze i rowerowe.

Na terenie gmin Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry i Września aktywnie pracuje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Leader Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto", która ma siedzibę w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie. W swych działaniach uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Jej główne cele to rozwój wsi, udzielanie wsparcia mieszkańcom oraz aktywizowanie ludności wiejskiej. Na ten cel LGD przeznaczy w latach 2009-2015 blisko 6 mln zł.


Na zdjęciach:
Zalew wrzesiński o zmierzchu (fot. D. Wietecki)
Liczący ponad sto lat dąb szypułkowy w nekielskim parku (fot. M. Gołembowski)