Późnorenesansowy ołtarz zdobiący wnętrze kościoła farnego pw. NMP i św. Stanisława BM we Wrześni (fot. M. Jadryszak)  

Najstarsza, szesnastowieczna świątynia drewniana w powiecie pw. św. Andrzeja w Nowej Wsi Królewskiej (fot. P. Michalak)

Refektarz w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach (fot. muzeum)

Dzisiaj historię ziem wchodzących w skład powiatu przypomina wiele wartościowych zabytków:
Na zdjęciach:
Późnorenesansowy ołtarz zdobiący wnętrze kościoła farnego pw. NMP i św. Stanisława BM we Wrześni (fot. M. Jadryszak)
Najstarsza, szesnastowieczna świątynia drewniana w powiecie pw. św. Andrzeja w Nowej Wsi Królewskiej (fot. P. Michalak)
Refektarz w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach (fot. muzeum)