Nowoczesny stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (fot. J. Drozda)  

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza prezentuje artystyczne umiejętności na imprezie

Powiat wrzesiński prowadzi pięć szkół i dwie placówki oświatowe. Są to: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Oferta kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych jest modyfikowana w zależności od oczekiwań młodzieży i potrzeb rynku pracy. Znaczna grupa młodych ludzi wybiera kształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących. Dla zainteresowanych edukacją zawodową uruchamiane są nowe kierunki, np. technik architektury krajobrazu, kelner, technik obsługi turystycznej. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszy się technik informatyk czy unikatowy w skali kraju technik weterynarii.

Szkoły kształcą uczniów na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnego i zawodowego. Znaczna liczba absolwentów kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach wyższych. Wśród placówek edukacyjnych istotną rolę odgrywa Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które realizuje kształcenie praktyczne młodzieży i dorosłych.

Z atrakcyjną ofertą trafiają do zainteresowanych Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (język angielski i niemiecki) oraz Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości - Wydział Zamiejscowy we Wrześni.

Osoby starsze uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Na zdjęciach:
Nowoczesny stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (fot. J. Drozda)
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza prezentuje artystyczne umiejętności na imprezie "Liceum potrafi" (fot. LO)