We Wrześni znajduje się pierwszy węzeł autostrady na trasie Poznań-Warszawa (fot. UMiG Września)  

Targi

Gospodarka powiatu wrzesińskiego ma charakter przemysłowo-rolny. Ważne gałęzie naszej gospodarki to: handel i usługi, gastronomia oraz przemysł spożywczy, metalowy, odzieżowy, chemiczny, motoryzacyjny, budowlany, transportowy i instalacyjny.

Atrakcyjna lokalizacja powiatu wrzesińskiego otwiera kolejne, nowe szanse rozwoju ekonomicznego. Dobrze rozbudowana i ciągle modernizowana infrastruktura techniczna czyni z naszego powiatu znakomite miejsce dla potencjalnych inwestorów. Zapewniamy też dobre warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Dbamy o zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny otwarty na nowe technologie, przyjazny środowisku i inicjatywom gospodarczym. Przedsiębiorczość rozwija się u nas dynamicznie, bowiem podnosimy atrakcyjność terenów inwestycyjnych i chętnie witamy nowych inwestorów. Rozwojowi budownictwa mieszkaniowego towarzyszy przygotowywanie kolejnych terenów pod zabudowę. Wspieramy działania ułatwiające dostęp do zaplecza teleinformatycznego. Istotne są dla nas także aktywność kulturalna, szlaki turystyczne, obiekty sportowe i centra usługowo-handlowe.


Na zdjęciach:
We Wrześni znajduje się pierwszy węzeł autostrady na trasie Poznań-Warszawa (fot. UMiG Września)
Targi "Rolnicza Jesień", na których co roku prezentują się lokalne firmy (fot. J. Drozda)