Festyn z okazji święta policji w Nekli (fot. UMiG Nekla)  


Nowe wozy strażackie KP PSP we Wrześni (fot. J. Drozda)


Wyzwaniem dla władz samorządowych naszego powiatu jest zapewnienie mieszkańcom spokoju, stabilizacji w pracy oraz właściwego poziomu opieki medycznej. Istotne elementy wciąż udoskonalanego systemu bezpieczeństwa są koordynowane w sytuacjach kryzysowych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do najistotniejszych można zaliczyć: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, nowoczesny Oddział Ratunkowy przy Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o., jednostki policji i straży pożarnej, monitoring wizyjny Wrześni. W ostatnich latach w powiecie wrzesińskim przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych oraz zrealizowano wiele inwestycji mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Jednym z priorytetów władz powiatu jest podnoszenie jakości usług medycznych oferowanych przez wrzesiński szpital. W 2006 roku przeprowadzono jego termomodernizację i opracowano projekt rozbudowy - na jej realizację uzyskano w 2009 roku 35,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na terenie powiatu działają liczne pracownie diagnostyczne, w tym pracownia tomografii komputerowej. W roku 2008 zakończył się proces restrukturyzacji szpitala, który został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Aby mieszkańcy powiatu byli dobrze poinformowani o bieżących sprawach i mogli czynnie uczestniczyć w życiu powiatu, wydajemy biuletyn informacyjny "Przegląd Powiatowy". Starostwo Powiatowe we Wrześni jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i certyfikatów: "Przejrzysta Polska", nagroda HIT, "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne".


Na zdjęciach:
Festyn z okazji święta policji w Nekli (fot. UMiG Nekla)
Nowe wozy strażackie KP PSP we Wrześni (fot. J. Drozda)